Author Chan Young

SAO
Ngày nhập ngũ của Jinyoung đã được xác định

B1A4 JinYoung chuẩn bị nhập ngũ Một nguồn tint ừ LINK8 Entertainment cho biết, “Cậu ấy đã nhận được thông báo từ Cơ quan quản lý nhân lực quân sự. Cậu ấy sẽ gia nhập trung tâm huấn luyện vào ngày 20/6.” Sau khi được huấn luyện cơ bản, Jinyoung sẽ hoàn thành phục vụ quân

1 2 3 45