Author Chan Young

SAO
BXH thương hiệu nhóm nhạc nữ tháng 12

Viện nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc đã tiết lộ bảng xếp hạng thương hiệu trong tháng này cho các nhóm nhạc nữ! Bảng xếp hạng được xác định thông qua phân tích về sự tham gia của người tiêu dùng, độ phủ truyền thông, tương tác và chỉ số cộng đồng của các nhóm

1 20 21 22 23 24 26