Browsing: SAO

SAO
EXID Hani đầu quân về cùng công ty với T-ara Hyomin

Vào ngày 10 tháng 10, công ty giải trí Sublime Artist Agency tuyên bố trên các phương tiện truyền thông: “Chúng tôi đang tích cực thảo luận về các chi tiết trong hợp đồng độc quyền với EXID Hani.” Hani (27 tuổi) nữ idol đang hoạt động tích cực trên nhiều mảng trong lĩnh vực

1 2 3 147