Browsing: TV SHOW

TV SHOW

Chương trình ‘PD Note’ của đài MBC sẽ phát sóng riêng một tập phim về sự thật đằng sau gian lận phiếu bầu của ‘Produce X 101’

“Chúng tôi đã lắng nghe những câu chuyện, biết trước nhiệm vụ của chính mình.” Chương tình “PD Note” của đài MBC, một chương trình báo chí điều tra, đã công bố rằng họ sẽ tiết lộ sự thật đằng sau cuộc tranh cãi gian lận phiếu bầu của đài Mnet trong chương trình vào

1 2 3 24