SAO

Choa tiết lộ đã rời khỏi FNC Entertainment

Báo chí tiết lộ rằng Choa đã rời khỏi FNC Entertainment.

Việc Choa rời khỏi AOA đã được công bố vào tháng 6 năm 2017. Tuy nhiên, hợp đồng của cô với FNC Entertainment vẫn còn hiệu lực sau khi cô rời nhóm.

Choa 

Vào ngày 13 tháng 5, có thông tin rằng Choa hiện cũng đã rời FNC Entertainment.

Đáp lại các bài báo, công ty xác nhận, “Hợp đồng của chúng tôi với Choa đã kết thúc. Chúng tôi mong các bạn hiểu về việc việc không thể tiết lộ thời gian chính xác do các điều khoản của hợp đồng.”

Nguồn: Soompi

 


Các tin liên quan

Sao

Âm nhạc