Tân binh ONEUS sẽ trở lại đầu tiên với “Raise Us”

ONEUS sẽ sớm trở lại lần đầu tiên!

Nhóm nhạc nam tân binh sẽ trở lại vào ngày 29 tháng 5 lúc 6 giờ chiều với album mini thứ hai “Raise Us”.

ONEUS

ONEUS

Tân binh ONEUS là một nhóm gồm sáu thành viên đã ra mắt vào tháng 1 dưới trướng RBW cùng với “Valkyrie.”

Nguồn: Soompi

 


Các tin liên quan

Âm nhạc

Sao