BXH thương hiệu cho các chương trình tạp kỹ tháng 12

Viện nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc đã tiết lộ BXH thương hiệu của tháng này cho các chương trình tạp kỹ!

Bảng xếp hạng được xác định thông qua phân tích về sự tham gia của người tiêu dùng, tương tác, phủ sóng truyền thông, cộng đồng và chỉ số người xem của 50 chương trình phổ biến, dữ liệu được thu thập từ ngày 2 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12.

“Baley Jong Won’s Alley Restaurant” của đài SBS đứng đầu danh sách tháng này với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 9.612.719. Chương trình đã đạt được mức tăng ấn tượng 130,93 % kể từ tháng 11.

“Ask Us Anything” của JTBC duy trì vị trí thứ hai với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 9,167,440 trong tháng 12.

Trong khi đó, “I Live Alone” của MBC chiếm vị trí thứ ba trong tháng với tổng chỉ số là 8.090.580.

Kiểm tra top 20 của tháng 12 dưới đây!

 1. “Baek Jong Won’s Alley Restaurant”
 2. “Ask Us Anything”
 3. “I Live Alone”
 4. “My Ugly Duckling”
 5. “New Journey to the West”
 6. “Taste of Dating”
 7. “Happy Together”
 8. “Radio Star”
 9. “Running Man”
 10. “Wife’s Taste”
 11. “The King of Mask Singer”
 12. “2 Days & 1 Night”
 13. “Village Survival, the Eight“
 14. “The Manager”
 15. “Law of the Jungle”
 16. “Life Bar”
 17. “Same Bed, Different Dreams”
 18. “The Return of Superman”
 19. “Hello Counselor”
 20. “Master in the House”

Nguồn: Soompi

Các tin liên quan

TV Show

Celeb
No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.