Các thành viên X1 Kim Yo Han, Han Seung Woo, Son Dong Pyo và Nam Do Hyun sẽ làm khách mời trên chương trình ‘TMI News’

Bốn thành viên X1 sẽ xuất hiện trên chương trình ‘TMI News’ của Mnet!

Gần đây, bốn thành viên X1 đã kết thúc việc ghi hình cho chương thực tế của Mnet vào ngày 14 tháng 8. Các thành viên dự kiến ​​sẽ đảm nhận vai trò khách mời tương tự như các khách mời trước đây Kim Jae Hwan, Oh My Girl, Pentagon,…

Bạn muốn thấy X1 sẽ xuất hiện trên chương trình thực tế nào tiếp theo?

Nguồn: Allkpop

Các tin liên quan

TV Show

Âm Nhạc