VIDEO

VIDEO
EXO tiết lộ teaser video nhá hàng cho dự án mới

EXO-L hẳn là hoàn toàn bất ngờ với điều mà EXO đã tiết lộ! Vào ngày 11/12, EXO đã chia sẻ một video teaser cho dự án sắp tới mang tên, “We’ll show you EXO!” Trong video, các thành viên của EXO và MC Lee Soo Geun cùng hô to, “We’ll show you EXO”. Các


TV SHOW
MUSIC

1 2 3 12

K-CELEB
DRAMA/MOVIES